Ramparts and Faces

The Walls of Istanbul are one of the most magnificent and longest city walls in the world. They were built to protect the city against attack from both land and sea.

The Walls of Istanbul have surrounded and protected this magical city throughout history, becoming part of its identity. The focus of the project is on the Walls of Istanbul and the life around them.

The city walls not only bear the traces of the past, but are also an integral part of today’s Istanbul. Beyond the city walls, the complex and vibrant life of Istanbul continues unabated. The project reveals that the Walls of Istanbul are not only a historical monument, but also a living history.

Combining Istanbul’s history and cultural heritage with modern life, these photographs represent the city’s bridges between past and future. The project also aims to raise awareness for the preservation of the city walls and their transfer to future generations.

🇹🇷 İstanbul Surları, dünyanın en görkemli ve en uzun şehir surlarından biridir. Şehri hem karadan hem de denizden gelebilecek saldırılara karşı korumak amacıyla inşa edilmiştir.

İstanbul Surları, tarih boyunca bu büyülü şehri çevrelemiş ve korumuş, kimliğinin bir parçası haline gelmiştir. Projenin odak noktası İstanbul Surları ve etrafındaki yaşamdır.

Surlar sadece geçmişin izlerini taşımakla kalmıyor, aynı zamanda günümüz İstanbul’unun da ayrılmaz bir parçası. Surların ötesinde, İstanbul’un karmaşık ve canlı yaşamı hız kesmeden devam ediyor. Proje, İstanbul Surları’nın sadece tarihi bir anıt değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih olduğunu ortaya koyuyor.

İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını modern yaşamla birleştiren bu fotoğraflar, şehrin geçmiş ve gelecek arasındaki köprülerini temsil ediyor. Proje aynı zamanda surların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.