Burkina Faso Refugee Camps

People who had to leave their homes due to the ongoing clashes between terrorist organizations and government forces in the northern regions of Burkina Faso, a landlocked West African country with a population of 22 million, continue to live in difficult conditions in camps established in different parts of the country.

Since 2015, millions of Burkina Faso people living in the northern regions of the country have migrated to camps established in the interior due to the ongoing terrorist attacks. While there is no electricity in most of the camps, water needs are met from drilled wells.

The country, which was a French colony in the past, gained independence in 1960 under the name of Upper Volta. In the post-independence period, there were coups as a result of political uncertainties, a revolution took place on August 4, 1983, and the name of the country was changed to Burkina Faso as a result of the revolution.

The photographs show the harsh conditions of the camps in the Sogolzi, Yagma, Kaya and Lindi regions of the country. People living in these camps need more support from international aid organizations and the community.

**

🇹🇷 Denize kıyısı olmayan 22 milyon nüfuslu Batı Afrika ülkesi olan Burkina Faso’nun kuzey bölgelerinde terör örgütleriyle hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan halk, ülkenin farklı noktalarında kurulan kamplarda zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyor.

2015 yılından bu yana devam eden terör saldırıları nedeniyle ülkenin kuzey bölgelerinde yaşayan milyonlarca Burkina Faso’lu, iç bölgelerde kurulan kamplara göç etti. Kampların çoğunda elektrik bulunmazken, su ihtiyaçları ise açılan kuyulardan karşılanıyor.

Geçmişte Fransa sömürgesi olan ülke 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuştu. Bağımsızlık sonrası dönemde siyasi belirsizlikler neticesinde darbeler yaşanmış, 4 Ağustos 1983 tarihinde devrim gerçekleştirilmiş, ülkenin ismi de devrim neticesinde Burkina Faso olarak değiştirilmişti.

Fotoğraflar, ülkenin Sogolzi, Yagma, Kaya ve Lindi bölgelerindeki kampların zorlu koşullarını gösteriyor. Bu kamplarda yaşayan insanlar, uluslararası yardım kuruluşlarının ve toplumunun daha fazla desteğine ihtiyaç duyuyor.

YearMarch 2024